Vejvedligehold

Grundejerforeningen sørger for vedligehold af hovedforløbet af Alpehau, Hulvej, Sømærkevej, Sandvejen og Horseklint.

​Mindst 2 gange årligt tilføres nyt grus efter behov, og vejene afrettes med vejhøvl og tromles.

​Der anvendes kun godkendt vejvedligeholdelsesmateriale, og arten af materiale vurderes løbende i samarbejde med vejentreprenøren.

​Alle stikveje skal vedligeholdes af beboerne selv.

Del siden