Forening for grundejere

Hvad sker der i Grundejerforeningen Fynshoved?

Vi har i bestyrelsen af holdt møde d. 28.06.21. Referatet kan findes på hjemmesiden. Her er de vigtigste punkter, vi havde på dagsordenen:


Kerteminde Forsyning beder os gøre opmærksom på, at beplantning langs vejene skal skæres til i 4 m højde, for at renovationsbilerne kan komme til.
Vi opfordrer alle til at beskære, så beplantningen ikke gå ud over skel.
Vi gør ikke noget ved vejene hen over sommeren. Til september fylder vi huller, og retter op m.v.

Der har været en del problemer med lastbiler der kører fast, og beskadiger veje og rabatter. Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen ang. opsætning af skilte, der skal forbyde lastbiler af en vis størrelse adgang til området.

Vi opfordrer alle til at hjælpe med til, at vores max. hastighedsgrænse i området er 2o km/t. Hvis I oplever nogen, der kører for hurtigt, så henstil gerne venligt til reglerne.

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 5.09 kl. 10.00 i campingpladsens fællesrum.

Vandforsyningen er pr. 1.01.19 overgået til Kerteminde Vandforsyning. Ved problemer med vandet, skal man kontakte Kerteminde Vandforsyning på tlf. 21245150.

​Denne hjemmeside informerer om grundejerforeningens arbejde, samt anden relevant information om Fyns Hoved af interesse for Grundejerforeningens medlemmer. Her vil løbende blive lagt referater fra bestyrelsens møder.

Grundejerforeningen har også en Facebookgruppe. Her vil der blive postet nyheder af interesse for foreningens medlemmer, ligesom medlemmerne kan bruge gruppen til at kommunikere med hinanden. Gruppen hedder: Grundejerforeningen Fyns Hoved.

Bestyrelsen har udarbejdet en ny brochure omhandlende leveregler på Fyns Hoved. Brochuren vil blive udleveret til alle foreningens medlemmer, og kan tilgås her på siden under fanen Aktiviteter.


Der er desuden lavet en velkomstbrochure til alle nye medlemmer. Den vil blive udleveret til alle nye medlemmer, og den kan findes her på siden under fanen Foreningen.

Skriv til os allerede i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

C/O Niels Holger Poulsen Filosofgangen 1, 2.tv, 5000 Odense C