Forening for grundejere

Hvad sker der i Grundejerforeningen Fynshoved?

Vi har i bestyrelsen af holdt online møde d. 27.01.21. Referatet kan findes her på hjemmesiden under Fanen Foreningen, bestyrelsen referater.

Her er de vigtigste punkter, vi havde på dagsordenen.​

​1. Samarbejde med naturstyrelsen

Vi har fået etableret et godt og konstruktivt samarbejde med Naturstyrelsen. De vil her i vinter rydde bevoksning på de fredede områder ved Horseklint. Området vil i år blive afgræsset af kvæg.

​Naturstyrelsen genetablerer bænke på Hovedet, ligesom der arbejdes på, at etablere nyt hegn, der trækkes længere ind på hovedet, så stien ikke går så tæt på klinterne.

2. Plan for vejenes vedligeholdelse

Der vil blive indkøbt et læs grus, som bliver placeret ved Sømærket. Alle er velkomne til at hente grus, og smide i hullerne. Når det er blevet mere tørt i vejret, vil vi reparere vejene mere systematisk.

3. udsættelse af generalforsamlingen til d. 5.09

Pga. Coronasituationen, udsætter vi generalforsamlingen til d. 5.09.​

4. Tung bygge kørsel på vejene

Der bliver bygget mange huse i området. Vi henstiller, at man som bygherre informerer entreprenøren, om hvilken vej, der skal køres, for at nå frem til grunden. Respekter de fredede områder. Bygherre er ansvarlig for, at de skader der påføres vejene pga. den tunge kørsel udbedres efterfølgende.

5. Vi arbejder på at få etableret vejbump på Fynshovedvej.

6. Vi arbejder på at få opsat ekstra affaldsstativer ved P pladsen ved Hovedet og ved Sømærket.​​

Vandforsyningen er pr. 1.01.19 overgået til Kerteminde Vandforsyning. Ved problemer med vandet, skal man kontakte Kerteminde Vandforsyning på tlf. 21245150.

​Denne hjemmeside informerer om grundejerforeningens arbejde, samt anden relevant information om Fyns Hoved af interesse for Grundejerforeningens medlemmer. Her vil løbende blive lagt referater fra bestyrelsens møder.

Grundejerforeningen har også en Facebookgruppe. Her vil der blive postet nyheder af interesse for foreningens medlemmer, ligesom medlemmerne kan bruge gruppen til at kommunikere med hinanden. Gruppen hedder: Grundejerforeningen Fyns Hoved.

Bestyrelsen har udarbejdet en ny brochure omhandlende leveregler på Fyns Hoved. Brochuren vil blive udleveret til alle foreningens medlemmer, og kan tilgås her på siden under fanen Aktiviteter.


Der er desuden lavet en velkomstbrochure til alle nye medlemmer. Den vil blive udleveret til alle nye medlemmer, og den kan findes her på siden under fanen Foreningen.

Skriv til os allerede i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

C/O Niels Holger Poulsen Filosofgangen 1, 2.tv, 5000 Odense C