Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden er på valg hvert år.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter​, og konstituerer sig med  formand, næsteformand, kasser, sekretær og ansvarlig for vejvedligehold.

       Medlemmer af bestyrelsen 


Formand


Henrik Lang Petersen


Sprogøvej 63

5000 Odense C


Sommerhusadresse

Sandvejen 50

5390 Martofte


Telefon

60 66 60 93


Mail

Formand@fynshovedgrund.dk
Næstformand


Ole Green Sørensen


Åløkkevænget 30

5000 Odense C


Sommerhusadresse

Hulvej 69

5390 Martofte


Telefon

28 77 68 18


Mail

Naestformand@fynshovedgrund.dk
Kasserer


Niels Holger Poulsen


                                                                    Lahnsgade 83, 1.th.

5000 Odense C


Sommerhusadresse

Hulvej 62

5390 Martofte


Telefon

40 76 50 16


Mail

Kasserer@fynshovedgrund.dk
Vejvedlighold


Tonni Jørgensen


Herluf Trolles Vej 166
5000 Odense C


Sommerhusadresse

Sandvejen 77

5390 Martofte


Telefon

24 21 12 24


Mail

Vejene@fynshovedgrund.dk
Sekretær


Marianne Tolstrup


Tingstedet 23

5874 Hesselager


Sommerhusadresse

Sømærkevej 28

5390 Martofte


Telefon

30 46 49 45


Mail

Sekretaer@fynshovedgrund.dk

Del siden