For at sikre at køretøjer frit kan komme frem på vejene i området, skal der være fri passage i både siderne og i højden.

​Den fri passage gælder på både hovedfærdselsårerne samt på stikvejene.

Fri passage er af afgørende betydning for beboerne selv, men ikke mindst for at udrykningskøretøjer, som ambulancer og brandbiler, samt post og renovationsvogne kan nå frem!

KERTEMINDE KOMMUNES REGLER FOR BESKÆRING

Som også gælder for sommerhus området:

Ifølge Vejloven "Bekendtgørelse af lov om offentlige veje § 103, stk. 2" er du som grundejer forpligtet til at klippe/beskære beplantning, der hænger ud over veje, cykelstier og fortove langs offentlige veje, således,at den frie højde over fortov/cykelsti er mindst 2,75 m og kørebanen mindst 4,50 m.

​Det er vigtigt af hensyn til trafiksikkerheden, at du overholder dine forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelsen af disse beplantninger. Beplantningerne kan genere fodgængere og cyklister og tage oversigten for øvrige trafikanter.

​Beplantning, som vender ud mod offentlig vej eller sti, skal holdes så beskårne, at de på intet tidspunkt rækker ud over vej- eller stiarealet. Ligeledes skal tinglyste oversigtsarealer holdes beskårne i den fastsatte højde (normalt 80 cm).

​Grundejere, der har hække og anden beplantning ud mod fortovs- og gangarealer skal tilse, at den fulde bredde af fortovsarealet er til stede. Flisearealet og siderabatten mod skel skal således være friholdt for udragende beplantning.

​Du bedes kontrollere, om forholdene er i forskriftsmæssig orden.​

Del siden