Vandanalyser

MÅLERKONTROL

For at sikre vand af den rette kvalitet, er det nødvendigt at foretage vandanalyser. Prøverne udtages af et myndigheds godkendt firma, som ankommer efter en turnus liste udarbejdet af vandforsyningen, eller når det måtte være nødvendigt.

Der bliver udtaget prøver til vandanalyser fra såvel vandværk og ledningsnet flere gange i løbet af året. Bortset fra problemerne i forbindelse med rentvands beholderen i Dalby i begyndelsen af 2007, har indholdet af alle de analyserede stoffer været under den tilladte grænseværdi. 

De væsentligste analyse resultater fra den seneste analyse fremgår af de vedlagte tabeller (se Fynshoved analyserapport eller se Dalby analyserapport).

Hvis man ønsker en mere teknisk forklaring til de enkelte analyse resultater findes den her

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger et vilkårligt sted i forsynings området. Der udtages 1 prøve pr. år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Der udtages prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Der udtages prøver hvert 3. år fra hver boring.

VANDETS HÅRDHED

Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed er 15°dH.

Grundejerforeningen Fyns Hoved - Fyns Hoved Vand

C/O Niels Holger Poulsen Platanvej 1 B
5230 Odense M

Skriv til os allerede i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

C/O Niels Holger Poulsen Filosofgangen 1, 2.tv, 5000 Odense C