Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden er på valg hvert år.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter​, og konstituerer sig med  formand, næsteformand, kasser, sekretær og ansvarlig for vejvedligehold.

       Medlemmer af bestyrelsen 

Formand

Henrik Lang Petersen

Sprogøvej 63

5000 Odense C


Sommerhus adresse: Sandvejen 50

5390 Martofte​​

Telefon:

60 66 60 93

Mail: Formand@fynshovedgrund.dk

 

 Næstformand

Ole Green Sørensen
Åløkkevænget 30

5000 Odense C

Sommerhusadresse: Hulvej 69
5390 Martofte​


Telefon:

28776818 

Mail: Naestformand@fynshovedgrund.dk

 

 Kasserer

Niels Holger Poulsen

Filosofgangen 1, 2tv
5000 odense C

Sommerhusadresse: Hulvej 62

5390 Martofte

 Vejvedligehold

Tonni Jørgensen

Herluf Trolles Vej 166

5000 Odense C

 Sommerhusadresse: Sandvejen 77

5390 Martofte

 Telefon:

24211524

vejene@fynshovedgrund.dk

 

Sekretær

Marianne Tolstrup
Tingstedet 23
5874 Hesselager

Sommerhusadresse: Sømærkevej 28

5390 Martofte

Telefon:

30 46 49 45​

Mail: sekretaer@fynshovedgrund.dk