Velkommen til Grundejerforeningens hjemmeside

Her kan du orientere dig i foreningens aktiviteter

Find den side du har brug for i bjælken herover

Nyheder:

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT!!
Pga problemer med store lastbiler i området, der har siddet fast, og ødelagt beplantning m.v. er det nu, efter aftale med Kerteminde kommune og Fyns Politi, blevet forbudt at køre med lastbiler på mere end 12 m længde i området. Det er VIGTIGT, at jer der fremover skal bygge, og får brug for leverencer i området, formidler dette til jeres leverandører og håndværkere. Der er sat skilte op ved alle veje ind i området.
 
 

Opsamling af hovedpunkter fra bestyrelsesmøde d. 8.11.21

 Bestyrelsen har konstitueret sig som flg:

Formand: Henrik

Næstformand Ulla

Vejene Tonni

Kasser Niels Holger

Sekretær og SOME: Marianne

 Vejene vil blive renoveret inden jul

 Bestyrelsen henstiller til alle, der bygger/renoverer i området genetablerer evt. skader på vejnettet jf. drøftelse på generalforsamlingen.

 Bestyrelsen forsøger at etablere et møde med kommunen, ang. en lang række punkter. Se nærmere i referatet.

Bestyrelsen har fået henvendelser fra medlemmer, ang. adgangsforholdene langs stranden fra den nordlige ende af betonmuren ud for Naturstyrelsens fredede areal. Tonni tager kontakt til Naturstyrelsen ang. dette.