Vejvedligehold

Eksempel på vejvedligehold af Sandvejen.
Eksempel på vejvedligehold af Sandvejen.

Grundejerforeningen sørger for vedligehold af hovedforløbet af Alpehau, Hulvej, Sømærkevej, Sandvejen og Horseklint.

Mindst 2 gange årligt tilføres nyt grus/knust beton efter behov, og vejene afrettes med vejhøvl og tromles.

Der anvendes kun godkendt vejvedligeholdelsesmateriale, og arten af materiale vurderes løbende i samarbejde med vejentreprenøren.

Alle stikveje skal vedligeholdes af beboerne selv.