Landliggersammenslutningen

Køer på Fyns Hoved

Landliggersammenslutningen er en sammenslutning af fritidshus grundejerforeninger i Kerteminde kommune. I øjeblikket er der 12 medlemsforeninger, som repræsenterer ca. 1800 fritidshuse.

Landliggersammenslutningen afholder en gang årligt i november repræsentantskabsmøde, hvor der vælges en bestyrelse på 5 personer.

Bestyrelsen varetager Landliggersammenslutningens interesser i årets løb.

Landliggersammenslutningen afholder møder med Kerteminde kommune efter behov om forhold, der er af fælles interesse for medlemsforeningerne.

Information fra Landliggersammenslutningen

application/msword Nyhedsbrev fra Landliggersammenslutningens bestyrelse.doc (31.7 kB)