Invasive plantearter

Læs mere om invasive plantearter i folderen fra Naturstyrelsen

Fyns Hoved og området omkring har en helt særlig naturmæssig værdi. En værdi, som både os der har etableret os i området, og også alle dem som dagligt gæster området, har en helt særlig forpligtigelse til at beskytte mod invasive plantearter, som Rynket Rose(Hybenrose) og Bjørneklo.

Der er allerede store beplantninger med Rynket Rose, og den vil brede sig mere, hvis vi ikke gør en fælles indsats for at bekæmpe den.

Derfor opfordres alle til at bekæmpe den på deres matrikler og andre steder i naturen, og i særdeleshed ikke nyplante Rynket Rose.

Læs mere om invasive plantearter i folderen fra Naturstyrelsen og på Kerteminde Kommunes hjemmeside.