Beredskabsplan og hjertestarter

Brandstander med slangevinder i skabet og branddaskere ved siden.
Brandstander med slangevinder i skabet og branddaskere ved siden.

Beredskabsplanen for Fyns Hoved området består af følgende elementer:

Brandstandere med slangevindere og brandhaner placeret strategisk, en hjertestarter og almindelige tilkald af ambulance og brandudrykningsudstyr.

Der er placeret brandstandere følgende 4 steder:

Sandvejen overfor nr. 77
Sømærkevej ved nr. 65
Hulvej ved indkørslen til nr. 41-61
Alpehau ved indkørslen til nr. 16-22

Brandstanderne efterses af Kerteminde Kommunale Brandvæsen med faste intervaller. Vedligehold foretages af Fyns Hoved Grundejerforening.

Vær opmærksom på Kerteminde Kommunes regler for brug af åben ild og afbrænding på: www.kertemindekommune.dk.

Som hovedregel er alt afbrænding ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Kerteminde kommunale Brandvæsen.

Hjertestarter

Hjertestarteren er placeret i gården mellem købmanden og campingpladsens kontor.

Se instruktion for placering herunder:

tl_files/uploads/Billeder/Hjertestarter/foto hjertestarter 1.JPG
Henvisning til Hjertestarteren ved Fynshovedvej, indkørslen til  Alpehau.
tl_files/uploads/Billeder/Hjertestarter/foto hjertestarter 2.JPG
Henvisning til Hjertestarteren i FHG opslags skab hos købmanden.
tl_files/uploads/Billeder/Hjertestarter/foto hjertestarter 3.JPG
Hjertestarteren i skabet ved indgangsdøren til campingpladsens fællesrum.
 
tl_files/uploads/Billeder/Hjertestarter/foto hjertestarter 4.JPG
Hjertestarteren i det nye opvarmede helårs skab.

 

Hjertestarteren er tilgængelig for alle hele året rundt, døgnet rundt. Den er indkøbt i samarbejde med Odense Sejlklub og Fyns Hoved Camping.

Det kræver ingen forudgående instruktion at benytte hjertestarteren. Den fortæller selv, hvad man skal foretage sig! Hjertestarteren kan betyde redning af menneskeliv, hvis uheldet skulle ske!

Men hjertestarter og brand skabene er kun til akut afhjælpning af skader og ulykker.

 

Tilkald hjælp på:

ALARM : 1 1 2 
POLITI : 1 1 4
Redningskorps: 66 11 22 22
Lægevagt: 70 11 07 07